İNSAN KAYNAKLARI

1. İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikamız, odağında en değerli varlık olan insan kaynağı için mutlu çalışma ortamının sağlanması, tüm çalışanlara adil ve eşit fırsatlar sunulması ve sürekli gelişim hedeflenerek hazırlanmıştır.

İnsan Kaynakları yönetim ve uygulamalarımızın hedefi; insan odaklı ve çağın gereklerine uygun bir çalışan deneyimi sağlamak, sektörde öncü, güvenilir ve samimi bir çalışma ortamı sunmaktır.

Şirketimizin hedefi; sektörünün en çok tercih edilen işveren markası olmaktır. Bu kapsamda, çalışanlarımıza ilk iş günlerinden itibaren performanslarını gösterebilecekleri bir değerlendirme sistemi sağlanmakta, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri yetenek yönetimi uygulamaları, kariyer gelişim planları ve eğitimler ile yeteneklerini sürekli geliştirme fırsatı sunulmaktadır.

Türk restoran sektörünün öncüsü konumunu elde eden ve başarısını arttırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanlarına değer veren, değişime ve gelişime açık, kulvarında lider bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, insana, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı amaçlarız.

Stratejilerimiz doğrultusunda, tüm iş süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, yerleştirilmesi, geliştirilmesi, eğitim & gelişim fırsatlarının sunulması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi ve kariyer planlaması çalışmalarının, şirket stratejilerine uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamız’ın ana hedefidir.

Manas E-Spor marka çatısı altında bulunan tüm işyerlerinde insan kaynağı yönetimine özen gösterilmesi; şirketimize ait işletmelerde ilgili yöneticilerimizin, Franchise restoranlarımızda ise yatırımcımızın ve sonrasında yetkilendirdiği restoran yöneticilerimizin, temel görev ve sorumluluğudur.

Manas E-Spor’da faaliyet gösteren tüm işletmeler ve çalışanlar, şirket insan kaynakları politikalarına uymakla yükümlüdür.

2. İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri

Vizyonumuz; “Sürdürülebilir Karlı Büyüme ile Lider Manas Restoran Markası Olmak”

Vizyonumuz doğrultusunda hem bireysel hem takım performansımıza önem verir, kendi gelişimimizle birlikte şirketimizin de gelişimi için birlikte çalışırız.

Misyonumuz: “Herkesin Güvenli, Lezzetli, Uygun Fiyatlı Bir Yemeği, Kendini Değerli Hissedebileceği Bir Mekânda Yiyebilmesi İçin Varız”

Tüm çalışanlarımız müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutar, müşterilerimizin geri bildirimlerine önem veririz. Birbirimizden öğrenir, tecrübelerimizi aktarır ve birbirimizle uyum içinde çalışırız.

Kurum Kültürümüz; Çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilincinin’’ oluşmasını sağlarız.

İşte Eşitlik Felsefemiz; İnsan Kaynakları uygulamalarımızı, franchise dahil tüm işyerlerimizde din, dil, ırk ve cinsiyet gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin, İşte Eşitlik felsefesiyle sunarız.

Sürdürülebilirlik; Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı ve bilinci oluştururuz.

Değerlerimiz; Bizi biz yapan, bizi diğerlerinden ayıran, bizi bir arada tutarak birlikte başarıya götüren esas ve ortak inançlarımızdır. Şirket değerlerimizin tamamı, işimizi ve iş birliğini sürekli geliştirmek üzerine kurgulanmıştır; tüm iş süreçlerimizde, çalışan ve iş (yatırımcılar, tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlarla) ilişkilerimizde değerlerimizi esas alırız.

Tüm politika ve uygulamalarımız “Güven Veririz, Özgünüz, Samimiyiz, Ustayız, Tutkuluyuz” olmak üzere beş değer üzerine kurulmuştur.

Değerlerimizi tanımlayan Manas E-Spor Liderlik Modeli’nde çalışanlarımızın göstermeleri beklenen davranış örnekleri tanımlanmış olup; İnsan Kaynakları uygulamalarımız bu yapıya entegre edilmiştir. Bu model; Yüksek Performans Kültürü Yaratmak, Geleceğin Manas E-Spor yer alacak vizyonumuza uygun liderleri geliştirmek amaçlı hazırlanmıştır.

Değerlerimiz
Güven VeririzTutkuluyuzSamimiyizÖzgünüzUstayız

Güvenilir bir şirket olmak için, vaat ettiğimiz hizmeti yerine getirerek, etik değerlerimize sahip çıkarız.

Adil davranarak haksız rekabet yapmayız ve yapamayacağımız bir iş için söz vermeyiz.

Her zaman söz verdiğimizden daha iyisini yapmak için çaba sarf ederiz.

İşimizi severek yaparken, yenilikçi uygulamalarla kendi kendimizi motive ederek başarıya tutkuyla odaklanırız.

 

İlişkilerimizde paydaşlarımıza karşı samimi davranıp açık iletişim kurarak, tarafların menfaatlerini de koruruz.

Sürekli gelişim için geri bildirime özellikle önem verir; geri bildirim alırız.

 

Yeni keşifler yaparak sürekli gelişim ve geliştirmeyi esas alıp, farklı iş modellerini öğrenip adaptasyon becerimizle birleştiririz.

 

İşimizi severek, bilerek, geliştirerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun en iyi şekilde yaparak, yaptığımız işin ustası oluruz.

 

 • Etik davranırız,
 • Çalışanlarımıza güven veririz,
 • Ürünlerin kalitesine güveniriz,
 • Dürüstüz,
 • Tutarlıyız,
 • Sözümüzü tutarız,
 • Haksız kazanç elde etmeyiz,
 • Vaat ettiğimiz hizmeti yerine getiririz,
 • Adil davranırız.

 

 • Adaptasyon becerimiz yüksek,
 • Cesuruz,
 • Farklı iş modellerini araştırmada tutkuluyuz,
 • Farklılıklar zenginliğimiz,
 • Özgünüz,
 • Yeni keşifler yaparız.
 • Açık iletişim kurarız,
 • Arkadaşız,
 • Doğru yönlendiririz,
 • Geri bildirim verir alırız,
 • Güler yüzlüyüz,
 • İyi niyetliyiz,
 • Objektifiz.
 • Öncüyüz,
 • Yeni keşifler yaparız,
 • Farklı iş modellerinde kendimize özgüyüz,
 • Adaptasyon becerimiz yüksek,
 • Cesuruz,
 • Farklılıklar zenginliğimizdir.

 

 • Biliriz,
 • Çalışanlarımızı daima geliştiririz,
 • İşe sevgi katarız,
 • Mütevaziyiz,
 • Öğretiriz,
 • Problemleri çözeriz,
 • Sabırlıyız,
 • Saygılıyız,
 • Tecrübeye ve öğrenmeye değer veririz,
 • Usta yetiştiririz.

3. İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İşe Alım : Şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak iş süreçlerine uygun organizasyon yapısının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi, yerleştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamaktır.

İşe alım sürecimiz; adayların, değerlerimize ve kültürümüze uygunluğununu değerlendirmenin yanı sıra, potansiyellerini ve yetkinliklerini ölçmeyi de hedeflemektedir.

Manas E-Spor Akademi : Çalışanlarımızın işlerinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişimin ve değişimin takip edilmesi, görev motivasyonunun yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması amacıyla kurulan Manas E-Spor Akademi; çalışanlarımıza gereken bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tasarlamakta, online eğitimlerle çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli desteklemektedir.

Manas E-Spor Akademi ile şirketimizin kariyer gelişimi beklentisi çerçevesinde, eğitim & gelişim ihtiyaçları belirlenmekte, bu ihtiyaçlara cevap verecek eğitim-gelişim programlarının içerikleri ve uygulamaları oluşturulmaktadır. Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını doğru tespit ederek; sektöre, kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini sağlamak, bu sayede alanında yetkin, hizmet anlayışı gelişmiş, başarılı çalışanlar kazandırmayı amaçlamaktayız. Eğitim ve gelişim planlamalarının hem çalışan hem de şirketimiz için bir değer yaratması ve şirketimizin stratejik hedefleri ile doğrudan ilişkili olması esastır.

Manas E-Spor Akademi tarafından düzenli olarak yapılan eğitim & gelişim programları aşağıdaki gibidir:

➢ Oryantasyon Programı

Saha Eğitim Sistemi (S.E.S) adını verdiğimiz bu oryantasyon programı sayesinde, işe yeni başlayan çalışanlarımıza; şirketimizin vizyonu, misyonu, değerlerimiz ve kurum kültürü bilgileri aktarılırken aynı zamanda çalışan bağlılığının da temellerini atmış oluyoruz.

Manas E-Spor restoranlarında çalışmaya başlayan bir ekip üyesi, iş hayatının ilk gününden itibaren aşağıdaki konularda eğitim almaya başlar:

 • Şirket Felsefesi, Politikaları ve Kuralları
 • İş Güvenliği
 • Gıda Güvenliği
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Takım Çalışması

Saha Eğitim Sisteminin temel taşı olan Oryantasyon Programı, ekip üyesinin Manas E-Spor sistemi ile tanışmasını sağlayan ve ekipte bulunan diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte çalışmasını kolaylaştıran bir uyum programıdır.

➢ Yıldız Eğitim Programı

Yıldız Eğitim Programı, hem bir eğitim gelişim programı hem de bir değerlendirme programıdır.

Yıldız Eğitim Programını tamamlayan çalışanlar, eğitim programı boyunca sergiledikleri performansları doğrultusunda yıldızlarla ödüllendirilirler. Yıldız törenleri ilgili çalışanın şubesinde, restoran yöneticisi, takım arkadaşları, akademi ekibi ve bölge yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilir.

➢ Yönetici Sertifikasyon Programları

Temel İşletme Kursu: Manas E-Spor en az 1 yıllık kıdemi olan, bilgi ve deneyimini kanıtlayan, 3 yıldızlı Ekip Üyeleri arasından başarılı olan ve performansı süreklilik gösteren kişiler, 2 günlük Temel İşletme Kursuna tabi tutulurlar. Sertifikasyon programı sonunda katılımcılar ekip şefi adayı olurlar.

Orta Kademe İşletme Kursu: Temel İşletme Kursuna katılmış ve Ekip Şefi olan çalışanlar, vardiya yöneticiliğine aday olarak gösterildiklerinde, kariyerlerinin bu noktasından itibaren Manas E-Spor Akademisi tarafından daha yakın takibe alınmaktadır.

Bu kişiler Manas E-Spor Akademisi tarafından sunulan 2 günlük Orta Kademe İşletme Kursuna katılırlar. Kurs sonunda bölüm yönetebilme sertifikası alırlar ve bu sertifika ile tek başlarına vardiya yönetme hakkı elde etmiş olurlar.

İleri Kademe İşletme Kursu: Orta kademeli işletme kursuna katılan, iyi performans gösteren, görev tanımının gerekliliklerini yerine getiren, altındaki ve üstündeki ekip arkadaşlarıyla iletişimi kuvvetli olan yöneticiler, İleri Kademe İşletme Kursuna davet edilerek restoran yönetim becerileri ile ilgili donanım sağlayan 2 günlük kursa tabi tutulurlar. Bu kurs sonrasında “Restoran Yönetici Sertifikası” alarak, restoran yönetici adayı olmaya hak kazanırlar.

➢ Liderlik Programı: Lider, pek çok alanda etrafındaki kişiler tarafından öncü kabul edilen, yöneticilik ve idari vasıfları ile organizasyon konusunda deneyimlerini ve becerilerini profesyonel anlamda kullanabilen ve sorumlu olduğu ekibi doğru kanala etkin bir şekilde yönlendirebilen, kapsayıcı bakış açısı ile akılcı yol gösterebilen olmalıdır.

Bu nedenle kursumuzda;

– Liderlik davranış biçimlerini ve başarılı bir liderin sahip olması gereken özellikleri,

– Lider ile yönetici arasındaki farkları daha net ayırabilmeyi,

– Kendine özgü liderlik tarzını oluşturmada ve etkin kullanmada yardımcı olacak yöneticilik yetkinliklerini,

– Liderliği davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyarak, zamanı ve stresi nasıl yönetmesi gerektiğini,

– Çalışanların motivasyonu ve aidiyet duygusu üzerindeki etkisini,

anlaması ve tüm bu vasıfların kazandırmayı hedeflenmekteyiz.

Manas E-Spor Akademi tarafından, liderlik eğitim programı kapsamında, her restoran yöneticisine düzenli olarak her bir eğitim bir gün olacak şekilde, aşağıdaki eğitimler verilir:

 • Liderlik
 • Koçluk
 • Zaman Yönetimi
 • Stres Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi : Çalışanlarımızın bireysel ve takım başarılarını, kurum kültürüne ve değerlerine uygun tutum ve davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmak üzerine kurulmuştur. Yüksek performans kültürünü desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl hem kurum performans değerlendirmesi yapılmakta hem de bireysel performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Çalışanlarımıza verilen düzenli geri bildirimlerle de sürekli gelişim hedeflenmektedir.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi : Şirketimizi geleceğe taşıyacak nitelikte ve yetkinlikte çalışanlarımızın bireysel ve kariyer gelişimleri desteklenmektedir. Her yıl PUSULA programı ile çalışanlarımızın potansiyelleri, güçlü yönleri ve gelişim ihtiyaçları değerlendirilir. Bu program ile aynı zamanda çalışanlarımızı gelecekteki farklı rollere hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

İş Analizi & İş Değerleme Çalışmaları : Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgiler toplanır ve bu bilgiler değerlendirilerek iş analizleri ve iş değerlendirmeleri yapılır.

Çalışan Memnuniyet & Bağlılığı Araştırmaları : Farklı yöntemler kullanarak çalışanlarımızın geri bildirimlerini alırız, şirketimize bağlılıklarını ve memnuniyet seviyelerini ölçerek; yönetime, yöneticilerine, insan kaynaklarına ve uygulamalara ilişkin görüşlerini öğrenir ve şirketimizi sürekli geliştirmeye odaklanırız.

Ücret ve Yan Haklar Yönetimi : Ücretlendirme ve yan haklar konularına ilişkin ilke, yöntem ve uygulamaların ana hatları; ilgili mevzuat hükümleri, makroekonomik veriler, şirketin uzun vadeli hedefleri, işin büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri, yetkinlik kavramları, şirket içi denge ve piyasa koşullarını göz önüne alarak düzenlenmektedir.

Ücret yönetiminde; çalışanlarımıza adil ve objektif yaklaşırız ve yüksek performansı destekleriz.

Ücret yönetimimiz; çalışanlarımıza sağladığımız “Yan Haklar” uygulamalarımız ile desteklenmekte ve toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları : Amacımız, tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile İnsan ve Çevre faktörünü ön planda tutmak, acil durumlara hızla müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmaktır.

Çalışanlarımız, şirketimizin en değerli varlığıdır. Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, olası tüm kazaları önleyecek tedbirleri almak, çalışanlarımızın mutlu bir iş ortamında çalışmasını sağlamak önceliğimizdir.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirilmektedir. Tüm işyerlerimizde, risk analizleri yapılmakta, değerlendirmelere ilişkin proaktif yaklaşımlar sergilenmekte ve acil durum eylem planları hazırlanmaktadır.

BAŞVURU FORMU